معاونت علمی بدنبال تولید یك نهاد ضامن برای حوزه دانش بنیان

معاونت علمی بدنبال تولید یك نهاد ضامن برای حوزه دانش بنیان

سرگرمی كامپیوتری: تهران – معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاكید براین كه بخش دانش بنیان از قابلیت تبدیل به پایه اقتصاد كشور برخوردار است، از عزم دولت و مجلس برای تولید یك نهاد بزرگ حمایتی متمركز برای صدور ضمانت نامه برای این حوزه اطلاع داد.


به گزارش خبرنگار گروه علمی ایرنا، به صورت حتم یكی از چالش های اقتصادی امروز كشورمان خروج از اقتصاد سنتی و حركت به سمت اقتصاد مدرن است، اقتصاد نوظهوری كه دیگر برپایه منابع زیرزمینی و معادن استوار نیست و شاكله اصلی آن را خلاقیت، نوآوری و فناوری های دانشی روز شكل می دهد.
مروری گذرا به عملكرد موفق چندین شركت غول دنیا همچون گوگل، مایكروسافت، آمازون، فیسبوك، اپل كه زیرساخت های آنان تنها متكی به فناوری های اطلاعات و ارتباطات است، نشان از آن دارد كه این شركت ها با خلاقیت و نوآوری توانسته اند خیلی از شركت ها و غول های بزرگ انرژی دنیا را پشت سر بگذارند.

**ترس و نگرانی از ظهور اقتصاد دانش بنیان در دولتی ها
هرچند در كشورمان چندسالی می گردد كه با شكل گیری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تاسیس ستادهای تخصصی تلاش در شناساندن هرچه بیشتر این اقتصاد نوظهور به جوانان و دانشگاهیان برای تشویق و گام برداشتن آنان در راه اقتصاد دانش بنیان شده، اما هنوز با گذشت حدود 12 سال از طریق اندازی این معاونت، این مسیر با چالش هایی روبروست.
چالشی كه ریشه آن به اعتقاد علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ترس و نگرانی بخشی از دستگاه ها و نهادهای دولتی و حاكمیتی در جایگزین شدن اقتصاد دانش محور به جای اقتصاد سنتی و عدم اعتماد به جوانان خلاق فعال در حوزه دانش بنیان كشور برمی گردد.
دلیری كه با خبرنگار گروه علمی ایرنا سخن می گفت تصریح كرد: امروز تمام دستگاه ها، نهادها و سازمان های دولتی و حاكمیتی باید به حوزه دانش بنیان و فعالان كسب و كارهای نو یا همان استارتاپ ها برای كاهش هرچه بیشتر سهم اقتصاد سنتی و دولتی در بازار اعتماد كنند.
دلیری اظهارداشت: هم اكنون شركت های دانش بنیان و استارتاپی توانسته اند در بخشی از بازار كشورمان و حتی بازارهای صادراتی در حوزه های مختلف اثرگذار باشند و مطمئنا تنها با توسعه و پیشرفت فعالیت این بخش از اقتصاد می توان شاهد اتفاقات و تحولات مثبت در حوزه اشتغال، رونق كسب و كارهای نوین و بهبود معیشت مردم بود.
وی با تاكید براینكه، اقتصاد آینده و پیشرو كشور بایستی برپایه اقتصاد دانش بنیان شكل گیرد، اظهار داشت: سال هاست كه اقتصاد سنتی در دنیا كارایی خویش را از دست داده است و این اقتصاد دانش بنیان است كه می تواند پایه اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.

**دستگاه های حاكمیتی خویش را با حوزه دانش بنیان هماهنگ كنند
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینكه این معاونت وظیفه تامین مالی و سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان و تكنولوژی های جدید را عهده دار است اظهار داشت: ما چشم اندازی را ترسیم كرده ایم كه در این بخش شركت های دانش بنیان با محدودیت مواجه نباشند.
دلیری تصریح كرد: بر همین مبنا تمام دستگاه های حاكمیتی بایستی در دو بحث بستر سرمایه گذاری و همینطور تامین مالی خودشان را با حوزه دانش بنیان كشور هماهنگ كنند.
وی اعتقاد دارد كه منابع مالی حمایتی تعریف شده كشور كه بیشتر در اختیار بانك ها و نهادهای مالی است بایستی به سمت و سوی حوزه تولیدات دانش بنیان و فناورهای «های تك»سوق پیدا كنند.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: امروز هلدینگ های بزرگ اقتصادی و صندوق های سرمایه گذاری بهترین جایی كه می توانند سرمایه گذاری كنند و روی سودآوری آن حساب كنند حوزه دانش بنیان است و هم اكنون این نگاه فعالیت های معاونت علمی و فناوری را هدایت می كند.

**پرداخت تسهیلات به شركت های دانش بنیان روان تر شده است
اما شاید بتوان از مسئله تامین مالی اجرای طرح های فناورانه و بحث ضمانت به عنوان بزرگترین چالش فعالان حوزه دانش بنیان و كسب و كارهای نوین نام برد، موضوعی كه البته به قول دلیری، بستر آن بسیار روان تر از سالهای گذشته شده است و هم اكنون بروكراسی و كاغذبازی عرضه تسهیلات به شركت های دانش بنیان و استارتاپ ها بسیار كاهش یافته است.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی توضیح داد: به عنوان مثال درحال حاضر شركت های دانش بنیان و فعالان استارتاپی برای دریافت تسهیلات دیگر نیازی نیست كه به كارگروه های استانی و دستگاه ها ارجاع داده شوند و تنهابا تایید معاونت علمی و فناوری تسهیلات درخواستی به آنان پرداخت می گردد.

**پرداخت 12 هزارمیلیارد تومان تسهیلات به حوزه دانش بنیان
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همینطور با اشاره به عملكرد این معاونت در پشتیبانی از حوزه دانش بنیان كشور اظهار داشت: ما برای حمایت هرچه بیشتر چندین مسیر را آغاز كرده ایم كه یكی از این مسیرها استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی كشور است.
دلیری با اشاره به دریافت مصوبه از هیات مدیره صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی از حوزه دانش بنیان كشور اظهار داشت: ما موفق به ایجاد یك فایل مستقل تحت عنوان دانش بنیان در این صندوق شدیم كه البته تابحال هم عملكرد خوبی داشته است.
وی اضافه كرد: به صورتی كه در پنج سال اخیر یعنی در طول دولت یازدهم و یكسال دوازدهم رقمی حدود 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات به حوزه دانش بنیان پرداخت شده است كه این عدد قابل توجهی است و البته این میزان با سرعت در حال رشد است.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می گوید: این اتفاق نشان داده است اولویت صندوق توسعه ملی در پشتیبانی از تولید، پشتیبانی از تولید دانش بنیان است و ما در جلسات با هیات مدیره این صندوق توانسته ایم این مهم را نهادینه نماییم.
وی اضافه كرد: حتی در طول دوره یكساله اخیر از خرداد 1396 تا خرداد 1397 نزدیك به پنج هزار میلیارد تومان پرداختی به حوزه دانش بنیان كشور داشته ایم و ابن یعنی پنج هزار میلیارد از 12 هزار میلیارد تومان پنج سال اخیر در یكسال اخیر به حوزه دانش بنیان كشور اختصاص پیدا كرده است.
دلیری افزود: اگر حمایت صندوق توسعه ملی به همین شكل ادامه پیدا كند می توان اظهار داشت كه اغلب منابع صندوق توسعه ملی به بخش دانش بنیان اختصاص یافته است و ما امیدواریم در سال 1397 این میزان تسهیلات بیشتر از سال قبل شود.

**فعال شدن بانك ها در پشتیبانی از حوزه دانش بنیان
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه با با اشاره به اینكه بانك ها هم در سال های اخیر درصد مناسبی از منابع خویش را به بخش دانش بنیان اختصاص داده اند اظهار داشت: ما در طول سه سال اخیر با بیش از 14 بانك تفاهمنامه همكاری امضاء كرده ایم كه منابع خودشان را وارد این حوزه كنند.
دلیری با اشاره به سرمایه گذاری بانك ها در گذشته در شركت های سرمایه گذاری مربوط به خودشان اظهار داشت: آنان درحال حاضر به این نتیجه رسیده اند كه برای سودآوری بیشتر بایستی در فناوری های جدید و «های تك» سرمایه گذاری كنند و اگر می خواهند پولشان سریع تر برگشت داشته باشد بایستی در حوزه دانش بنیان سرمایه گذاری كنند.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریافزود: این درحالی است كه بانك ها در دهه های قبل به سختی به این شركت ها تسهیلات عرضه می داند چراكه معتقد بودند كه ریسك عرضه تسهیلات در شركت های فناور و دانش بنیان بالاست.
وی با اشاره به مذاكرات انجام شده با صندوق نوآوری و شكوفایی ریاست جمهوری به منظور عرضه تسهیلات به شركت های دانش بنیان اظهار داشت: این صندوق هم در عرضه تسهیلات به بخش نوآوری و فناوری كشور در طول چند سال اخیر عملكرد مناسبی داشته است.
دلیری اظهارداشت: ضمن اینكه معاونت علمی و فناوری در سالهای اول و حتی سالهای جدید برای حمایت موثرتر، از منابع وجوه اداره شده خود هم تسهیلات به شركت های دانش بنیان پرداخت كرده است.

** ژاپن و كره الگوی صدور ضمانت نامه برای حوزه دانش بنیان
دلیری با اشاره به اینكه ضمانت تسهیلات یكی از اشكالات اصلی شركت های دانش بنیان به حساب می آید اظهار داشت: ما در طول چند سال اخیر عملكرد بعضی از كشورهای دنیا در ارتباط با نحوه حمایت مالی از حوزه های «های تك» را بررسی كردیم كه بر این اساس مدلهای كشورهای مشابه خودمان مانند كره و ژاپن را الگو برداری و موفق به پیاده سازی شدیم.
وی با اشاره به یك مدل پیشنهادی و عرضه شده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اواخر سال 1395 به دولت و تصویب آن به منظور پشتیبانی از حوزه دانش بنیان كشور اظهار داشت: بر طبق این مدل صندوق های پژوهش و فناوری كه قانون گذار آنها را ملزم به پشتیبانی از شركت های دانش بنیان كرده است می توانند ضمانت نامه برای پروژه های های تك و دانش بنیان صادر كنند.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: خوشبختانه این طرح و مصوبه خوبی بود و ما توانسته ایم تنها در طول یكسال گذشته بیش از یكهزار و 400 ضمنانت نامه با استفاده از این صندوق ها صادر نماییم كه این اتفاق در عملكرد بخش دانش بنیان كشور بسیار راهگشا بوده است.
وی همینطور با اشاره به اینكه در سالجاری بحث ضمانت اعتباری بانك ها را فعال كردیم اظهار داشت: در طول یكی دو سال اخیر صندوق های سرمایه گذاری با بانك ها توافقنامه هایی امضا كرده اند كه بر مبنای آن می توانند با استفاده از كارگزاری بانك ها هم ضمانت نامه اعتباری صادر كنند كه این تفاهمنامه تابحال با سه بانك به مرحله عملیاتی رسیده است و معتقدیم این باید توسعه یابد.

**درصدد تولید یك نهاد بزرگ ضمانتی برای حوزه دانش بنیان هستیم
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه تصریح كرد: ما معتقدیم كه در كشور بایستی یك نهاد یا سازمان بزرگ ضمانتی متمركز برای حمایت و رفع مشكل ضمانتی حوزه دانش بنیان كشور شكل گیرد كه در این خصوص با دولت و كمیسیون اقتصادی مجلس هم در حال رایزنی هستیم.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همینطور در ادامه با تاكید براینكه در بحث سرمایه گذاری هم كه فایل سوم این معاونت در پشتیبانی از حوزه دانش بنیان كشور به حساب می آید اقدامات مناسبی صورت گرفته است اضافه كرد: به طوریكه با پیشنهاد و پیگیری معاونت علمی تابحال دو نوع صندوق شامل صندوق پژوهش و فناوری و همینطور صندوق های سرمایه گذاری جسورانه به راه افتاده است.
دلیری می گوید: تابحال تعداد 25 صندوق پژوهش و فناوری در كشور فعال گشته است كه تعداد 8 صندوق مجوز گرفته اند و در زمینه سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات و صدور ضمانت نامه فعالیت می نمایند.
وی با اشاره به كلید خوردن صندوق های سرمایه گذاری جسورانه یا خطرپذیر از ابتدای سال 1396 در كشور با امضاء تفاهمنامه بین معاونت علمی و سازمان بورس هم اظهار داشت: این صندوق ها مختص حوزه دانش بنیان هستند.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان كرد: درحال حاضر 15 صندوق جسورانه در كشور مجوز فعالیت گرفته اند كه پنج صندوق به مرحله پذیره نویسی رسیده اند، ضمن اینكه حدود 15 صندوق هم در مرحله صدور مجوز برای فعالیت در بورس هستند.
دلیری ضمن تاكید بر پیشرفت قابل توجه كشور در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر، اظهار نمود: بیش از 18 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری خطرپذیر در كشور در حال اجرا می باشد.
وی در ادامه با اشاره به شكل گیری صندوقی با عنوان صندوق FAND & FAND (صندوق مادر) با همكاری با نهادهای بزرگ اقتصادی همچون ستاد فرمان حضرت امام (ره)، آستان قدس رضوی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مجموعه های بزرگ اقتصادی كشور خاطرنشان كرد: این صندوق كه با یك هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خویش را شروع می كند، بعنوان اصلی ترین صندوق وظیفه نظارتی و تأمین مالی بر اجرای كار سایر صندوق های جسورانه را عهده دار خواهد بود.

**تلاش برای تولید پلت فرم برای ارتباط سرمایه گذار و سرمایه پذیر
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی همینطور اظهار داشت: ما در حال راه اندازی بستر یا تولید پلتفرمی با استفاده از بخش خصوصی در كشور هستیم كه بر پایه آن ارتباط بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر به سهولت تولید شود.
دلیری اضافه كرد: بر این اساس سرمایه گذارانی كه با سرمایه خود قصد سرمایه گذاری در طرح های های تك و دانش بنیان دارند به راحتی می توانند با طرح های عرضه شده در این پلت فرم آشنا شده و بعد از تجزیه و تحلیل نسبت به سرمایه گذاری در طرح تصمیم گیری كنند.
وی افزود: از سویی دیگر در این پلت فرم كسانی كه دارای طرح های فناورانه می باشند می توانند ایده ها و طرح های خویش را برای جذب سرمایه به این پلت فرم ارائه نمایند و ما امیدواریم از این طریق بتوانیم یك رابطه سودمند بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر تولید نماییم.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی اظهار داشت: بطور قطع در این پلت فرم شركت های مشاوره ای، ارزیابی و ارزش گذاری هم پیش بینی خواهیم كرد كه این مهم می توانند در تولید ارتباط بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر موثر باشد.
علمی ** 1836 **


1397/06/06
14:08:30
5.0 / 5
4338
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۱
مجله سرگرمی

pcfun.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سرگرمی كامپیوتری محفوظ است

سرگرمی كامپیوتری

فناوری اطلاعات و بازیهای کامپیوتری